Wysoki wzrost płac na konsumentów. Popyt konsumpcyjny powinien rosnąć w kolejnych miesiącach, głównie z uwagi na wysoki wzrost dochodów gospodarstw domowych (w ujęciu realnym wyższy jak przed pandemią). To najprawdopodobniej oznacza utrzymanie wysokiego tempa wzrostu inflacji bazowej mdm. Będą przy tym wygasać efekty bazy z 2023 roku, co naszym zdaniem oznacza stabilizację albo nawet wzrost inflacji bazowej do około 4,5 proc. Wszystkie prognozy — ekonomistów, inwestorów i nawet samego NBP — wskazują na dalszy wzrost inflacji w kolejnych miesiącach. Niekorzystny wpływ na odbicie dynamiki inflacji CPI będą miały także efekty niskiej bazy porównawczej.

Prezes NBP powiedział, kiedy będziemy mogli przyjąć euro. Patrzy na kilka krajów [RELACJA]

Inflacja jest ważnym czynnikiem, który RPP bierze pod uwagę, podejmując decyzję o stopach procentowych. Jak powiedział prezes NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej w czerwcu, aby Rada Polityki Pieniężnej mogła obniżyć stopy procentowe, inflacja w Polsce musi zejść poniżej 10 proc. W skali roku, co — zdaniem prezesa NBP — nastąpi we wrześniu. Łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf gazu, węgla, energii wyniesie 1,3 proc.

Inflacyjny thriller. “Warto było czekać”. Ekonomiści wskazują, co będzie dalej z cenami

Jest poniżej konsensusu rynkowego. Najnowsze (z 25 stycznia 2023 r.) prognozy analityków (Refinitiv) wskazują, że mediana wzrostu PKB w 2023 r. Spadek realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w połączeniu z niską stopą oszczędności będzie wpływał  na dynamikę konsumpcji prywatnej, która nieznacznie obniży się w br. Rynek pogodził się już z tym, że Fed trochę poczeka z cięciami stóp procentowych. Pierwsze z nich jest spodziewane we wrześniu. To nie przeszkadza jednak nowojorskim i globalnym indeksom giełdowym w ustanawianiu rekordów.

Kłody pod nogami polskich mebli

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. Od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Wyniki finansowe Grupy LUG za 2023 rok oraz I kwartał 2024 roku – czat inwestorski z prezesem…

Projekcja listopadowa z modelu NECMOD obejmuje okres od IV kwartału 2023 r. Do IV kwartału 2025 r. Tym razem nie zdecydowano się na wydłużenie horyzontu projekcji o rok (odwrotnie niż rok temu). Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, w tym stopie referencyjnej równej 5,75 proc., z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 października 2023 r. Dodano jednak, że w przeciwnym kierunku będą oddziaływać niedobory kadrowe w niektórych branżach, a także dwukrotna podwyżka wysokości płacy minimalnej w 2024 r., wynosząca średniorocznie 20,5 proc. “Uwzględniając różnokierunkowe oddziaływanie powyższych czynników, realne wynagrodzenia w latach 2024— 2025 będą rosły średnio w tempie zbliżonym do tempa wydajności pracy, przyczyniając się do odbudowy realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych” — dodano.

W horyzoncie projekcji NBP oczekuje niewielkiego spadku liczby pracujących w Polsce, będącego skutkiem obniżania się liczby osób w wieku produkcyjnym oraz odłożonym w czasie efektem spowolnienia krajowej dynamiki PKB w bieżącym roku. Członkowie RPP zapoznali się z nią już wcześniej – przed podjęciem decyzji ws. Stóp procentowych, które w listopadzie pozostały na niezmienionych poziomach. Prognoza KE odnośnie tempa wzrostu PKB w 2023 r.

W projekcie budżetu rząd założył, że wzrost PKB Polski w 2023 r. Wyniesie 1,7 proc., a średnioroczna inflacja 9,8 proc. – Natomiast jeśli chodzi o inflację, na pewno mniej niż w 2022 r. (…) Będzie spadała po I kwartale, w którym lekko wzrośnie w związku z sezonem zimowym. Surowce zdrożeją, taryfy lekko się podniosą.

– wynika z najnowszego raportu agencji. Agencja podwyższyła swoje prognozy dla inflacji w Polsce do 13,3 proc. W 2022 roku oraz do 11,5 proc. Dodano, że roczne tempo wzrostu PKB według listopadowej projekcji znajdzie się z 50-proc.

20 maja jest ostatnim dniem, kiedy przedsiębiorca musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. Wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jest to również termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r.

“Presję płacową w horyzoncie projekcji będzie również łagodzić założona rosnąca obecność migrantów z Ukrainy i innych krajów na polskim rynku pracy oraz prognozowany wzrost stopy bezrobocia” – dodano. Jak wskazano w raporcie, sytuacja na rynku pracy w Polsce pozostaje dobra, o czym świadczy przede wszystkim niska stopa bezrobocia i wysoki poziom zatrudnienia. Jednocześnie wobec osłabionej koniunktury gospodarczej w ostatnim okresie dynamika zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń nominalnych obniżyły się. NBP opublikował najnowszą prognozę inflacji i PKB.

Inflacja z kolei ma wynieść 10,8 proc. Analitycy z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przewidują nie tylko wysoką inflację, ale również rosnące stopy bezrobocia oraz Giełda papierów wartościowych RTS dalsze podwyżki stóp procentowych. Spodziewane jest spowolnienie procesu dezinflacji i ukształtowanie się dynamiki cen na poziomie nieco wyższym niż w poprzedniej projekcji.

Warto jeszcze przypomnieć, co prezes NBP, Adam Glapiński, mówił podczas piątkowej konferencji. Wskazał, że inflacja rośnie i będzie rosnąć w najbliższych kwartałach. Dodał, że wstępne analizy wskazują, że w przypadku podniesienia cen energii zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy inflacja PCI na koniec Rosyjski chaos bierze opłatę na banki inwestycyjne i największy na świecie menedżer aktywów roku istotnie przekroczy 5 proc., a więc będzie wyraźnie wyższy od celu inflacyjnego. Z prezentacji wyświetlonej na konferencji prasowej wynika, że będzie to 5,5 proc. Najnowsza edycja raportu „Economic Outlook” to prognozy OECD wskazujące, że PKB w Polsce wzrośnie o 0,9 proc. (PKB w 2024 r. – 2,4 proc.).

Jednak reagując na tak wysoki poziom cen w Polsce, który jeszcze w listopadzie oraz grudniu br. Może sięgnąć 8% (według prognoz Ministerstwa Finansów), Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na dwukrotne podwyższenie Senoraj – dochód z emisji pieniędzy stóp procentowych i aktualnie stopa referencyjna jest już na poziomie 1,25%. – Ceny z wyłączeniem energii i żywności podniosły się w kwietniu o 0,7% m/m, notując najsilniejszy skok od kwietnia ub.r.

  1. Do wzrostu CPI przyczyniał się także wcześniejszy wzrost cen administrowanych.
  2. W przyjętym wstępnie pod koniec sierpnia br.
  3. Średnia roczna inflacja przekroczy cele w 97 proc.
  4. Usługi transportowe,tłuszcze roślinne, sprzęt telekomunikacyjny, LPG czy drób.
  5. Do 1,9 proc., ale 1,5 proc.

„Prognoza podstawowa przewiduje spadek globalnej inflacji zasadniczej z 8,7 proc. Prognoza ta jest wyższa (o 0,4 punktu procentowego) od prognozy ze stycznia 2023 r., ale też prawie dwukrotnie wyższa od prognozy ze stycznia 2022 r. Dezinflacja jest oczekiwana we wszystkich głównych grupach krajów, przy czym około 76 proc. Gospodarek ma doświadczyć niższej inflacji zasadniczej w 2023 r.” – dodano. Zarówno w II jak i III kwartale 2021 roku nastąpiła dalsza odbudowa konsumpcji, co było wspierane przez realizację odłożonego popytu.

Dołek inflacji za nami, CPI za kwiecień z wciąż rozpędzoną inflacją bazową. Jak oceniono w opublikowanym we wtorek opracowaniu, bilans czynników niepewności wskazuje na wyższe prawdopodobieństwo ukształtowania się aktywności gospodarczej poniżej ścieżki centralnej. Niepewność związana z wojną na Ukrainie i przedłużanie się przekazania środków unijnych Polsce jest – zdaniem IPAG – poważnym, negatywnym czynnikiem kształtującym aktywność gospodarczą gospodarczą w nadchodzących kwartałach. Nakłady brutto na środki trwałe zwiększą się o 3 proc., a w roku następnym o 2,8 proc.

Rzecznik rządu został zapytany w Sejmie o ustalenia po posiedzeniu Rady Ministrów, która odbyła się w środę rano. “Przed chwilą został przyjęty projekt budżetu państwa na rok 2023” – poinformował. Wg projekcji wynagrodzenia mają rosnąć w 2024 r. Co naprawdę myślą o Zielonym Ładzie liderzy koalicji rządzącej? Jaki kierunek chcieliby nadać UE wraz ze swymi sojusznikami w Europie?

Natomiast w 2022 roku będzie zdecydowanie wyżej i znajdzie się na poziomie 5,8% (w lipcowej projekcji zakładano 3,3%). Dopiero w 2023 roku inflacja może zbliżyć się ponownie do celu NBP i według prognoz ma wynieść 3,6%. Ważna jest kwestia najnowszych szacunków na najbliższe miesiące. Według ekonomistów, po szybkim szacunku GUS, poziom 7-8% zostanie osiągnięty jeszcze w tym roku, choć początkowo zakładano, że nastąpi to dopiero na początku 2022 roku.

(wzrost PKB w 2023 r. – PAP). Analizy są od 0,5 proc. Do 1,9 proc., ale 1,5 proc. Jest realne – powiedział w RMF Buda. Podobne prognozy prezentują analitycy NBP i wielu banków komercyjnych (np. ING).

Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza inflacja w 2023 r. Wyniesie 11,1 – 12,7 proc. — wynika z najnowszej lipcowej projekcji NBP.

Prawdopodobieństwem osiągnięcie w 2023 r. Przedziału minus 0,1 – 0,6 proc. Dynamika ma poprawić się i znaleźć między 1,9 a 3,8 proc. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce (inflacja CPI) z 50-proc. Prawdopodobieństwem wyniesie w 2023 r. 11,3–11,5 proc., w 2024 r.

Listopad jest ostatnim miesiącem, kiedy aktualizowane są dane dotyczące wskaźnika CPI, dynamiki PKB oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce. Jak wyglądają najnowsze prognozy, po ostatnich wysokich odczytach inflacji w kraju? Na koniec 2021 roku inflacja w ujęciu rocznym będzie na poziomie 4,9% (wobec 4,2% z lipcowej projekcji), w 2022 roku wzrośnie do 5,8%, a w 2023 roku powinna zbliżyć się do celu NBP i wyniesie 3,6%. Podtrzymują, że na koniec 2024 r. Inflacja znajdzie się blisko 4,5 proc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *